Ontketen vernieuwing, Aron Ardon. (Uitgever Business Contact)

Net gelezen. “Ontketen vernieuwing”. Inspirerend.  Wat vind jij van deze quotes en ideeën uit het boek?

“Vernieuwingskracht is overal je moet het alleen wel zien ..”

Vraag je eens af:

 • In hoeverre focus ik te veel op problemen?
 • Hoe vaak werk ik aan terugkerende problemen?
 • Hoe kan ik minder brandjes blussen en meer vuurtjes stoken?
 • Kan ik mijn verworvenheden loslaten?
 • Durf ik ruimte te geven voor ideeën die indruisen tegen wat ik altijd heb beweerd?
 • Heb ik de moed zelf nieuwe wegen te zoeken waarop ik me nog niet comfortabel voel?

We zeggen dat we graag willen leren en vernieuwen, maar als liet erop aankomt, doen we dingen die de huidige situatie juist bestendigen. We zijn voorzichtig, want we willen geen fouten maken. Dit gedrag ondermijnt ons leervermogen, want we onderzoeken niet de effecten van ons handelen, en het maakt ons gesloten voor vernieuwende inzichten van anderen, want wij hadden daar zelf nog niet aan gedacht.

Vijf bewegingsstoppers: cues die stagnerende denkbeelden blootleggen:

 1. Reductionisme: Complexe patronen tot simpele problemen reduceren die instrumenteel kunnen worden opgelost. ‘Er is een cultuur van reactief gedrag en gebrek aan initiatief. We gaan workshops organiseren om hun ondernemersvaardigheden te ontwikkelen.’
 2. Blaming: Een of meer partijen als de oorzaak van het probleem beschouwen. ‘De midden managers vormen een leemlaag; zij moeten hun rol beter oppakken.’
 3. Distantiëren: Het probleem isoleren als iets wat buiten jou staat en niet aan jou gerelateerd is. ‘Er heerst een motivatieprobleem. Daar zou iets aan moeten worden gedaan.’
 4. Subject-objectrelaties: Jezelf als een denkende en initiërende partij beschouwen die in staat is verandering toe te passen op afhankelijke en reactieve anderen. ‘We moeten hen committeren aan de strategie; we moeten hen proactiever maken.’
 5. Causaliteit: De relatie tussen het terugkerende probleem en jouw terugkerende oplossing als causaal beschouwen. ‘Er zit weinig beweging in, dus we moeten er meer achteraan zitten.’

 

Je wilt beweging, initiatieven teweegbrengen, veranderkracht aanwakkeren en energie losmaken. Prachtig, maar als je dat doet vanuit oude veranderaannames en ingesleten patronen, gaat het geen vleugels krijgen. Vaak zie je dan een kortstondige beweging, die snel weer inzakt. Dan weetje dat iets nieuws in oude grond werd gezaaid. Echte beweging staat of valt met continu leren en reflecteren op je vanzelfsprekendheden en routines: leg je de vernieuwing aan ketens, of ontketen je vernieuwing?

 

Het vuur ontsteken: Beweging ontstaat door een verbindend perspectief.

Een verbindend perspectief kan nooit worden opgelegd. Dan is het niet verbindend en biedt geen perspectief. Zes wezenlijke kenmerken:

 

 1. Richtinggevend. Een verbindend perspectief is niet een eindpunt, maar een richtinggevend kompas voor ons handelen. Het begint nu en is daarmee ook het vertrekpunt. Iedere stap die je zet is een bevestiging van het huidige of een beweging naar het nieuwe. Niet: dit is het plan en dat gaan we uitvoeren. Maar: laten we actief op pad gaan en iedere stap toetsen aan de richting. Hier en nu maken we de toekomst.
 2. Beeldbepalend. Een verbindend perspectief biedt een venster op wat zich afspeelt. Het geeft richting aan wat we waarnemen en waarderen. Het is niet zo dat er nu nul innovatie is en over een jaar volledige innovatie. Nu zijn er al (kleine) initiatieven en ideeën. Mensen lopen al rond met gedachten over hoe het veel mooier of beter kan. Ze delen al hun frustratie over vertragende procedures. Ze proberen al in het klein nieuwe dingen uit.
 3. Samenbindend. Een verbindend perspectief is niet een doel dat door een of meer mensen voor anderen wordt bedacht. Het ontstaat bij iemand die daar inspirerend over vertelt of gewoon begint. Anderen raken geïnspireerd, voelen herkenning, ervaren het als stimulans of willen erbij horen en kiezen ervoor zich aan te sluiten.
 4. Betekenisvol. Als mensen zien dat liet betekenis heeft, biedt het hun de mogelijkheid om positief te kiezen. En kiezen en verantwoordelijkheid voelen zijn heel direct met elkaar verbonden. Het komt van binnenuit en niet van buitenaf, en heeft daarmee een veel duurzamer effect op de motivatie en inzet dan externe druk.
 5. Klantgericht. Een verbindend perspectief is liet krachtigst als het gekoppeld is aan bestaansrecht. Voor organisaties zijn de klanten, leden, burgers, studenten, patiënten het bestaansrecht.
 6. Uitdagend. Een verbindend perspectief is extra aanlokkelijk als er een uitdaging in zit, als het grensverleggend of zelfs gamechanging is.

 

Fouten maken moet. Maar als we praten over vernieuwen en experimenteren pleit ik zelfs voor ‘fouten maken moet’. Hoe kun je nieuwe wegen verkennen zonder af en toe vast te lopen? Als het goed is, gaat het fout. En misschien wel eens goed fout.

Vernieuwing en beweging ontstaan vooral in de informele sociale netwerken. Die zijn dus essentieel voor de toekomst van de organisatie. Je kunt ze niet beheersen, omdat niemand overzicht heeft van wat zich waar en wanneer afspeelt aan onderlinge afstemming en beïnvloeding. Je kunt netwerken wel beïnvloeden, bijvoorbeeld door je ervaring te delen met highly connected collega’s.

Het belangrijkste inzicht is dat beïnvloeding via peer-to-peer relaties minstens zo krachtig is als de top-down invloed zoals gebruikelijk in klassieke veranderaanpakken.

Om een initiatief zich verder uit te laten breiden spelen de koplopers en daarna de eerste volgers een belangrijke rol. Als je vraagt wie zin heeft om de schouders te zetten onder jouw idee, zullen zij zich aanmelden. Zij zijn het meest ontvankelijk voor de vernieuwing omdat ze erin geloven. Ze willen hun nek uitsteken door zich aan een pril initiatief te verbinden. Ze hebben zin om zich aan te sluiten en het idee of gedrag te kopiëren. Hier ligt de bron van beweging: niet anderen overtuigen, maar zelf beginnen en anderen verleiden tot hetzelfde gedrag.

 

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.